O nás

p1010545

Vzniku Sportovně střeleckého klubu ve Věžkách předcházelo založení Základní organizace Svazarmu v létě roku 1971. Jedním ze základájících členů byl Jiří Šišák. Hlavní náplní činnosti byla sportovní střelba a branně sportovní akce.

Okresní výbor Svazarmu v Přerově poskytl zpočátku vzduchové pušky a později standartní malorážky. Treninky ve střelbě ze vzduchovek probíhaly v sále hospody ve Věžkách, na závody se jezdilo do tělocvičen různých škol v Přerově. Závody a treninky ve střelbě z malorážky probíhaly na střelnici v Přerově - Žebračce, Radslavicích a Újezdci.

Branně sportovní akce byly určeny pro děti a mládež. Každoročně se pořádaly dva závody. Na jaře to byl Sokolovský závod branné všestranosti a na podzim pak Dukelský závod branné zdatnosti.

Zdrojem přílmů byly zisky z tanečních zábav, které se pořádaly v hospodě ve Věžkách, tržby za sběr druhotných surovin a za brigády v zemědělství.

Po roce 1980, kdy měla členská základna již více jak 20 členů, bylo započato s rekonstrukcí domu č.p. 17 /nyní Obecní úřad/ na klubovnu. Práce proběhly ve dvou etapách a byly dokončeny v roce 1988. Přibližně v této době byla realizována myšlenka vybudovat kurt s antukovým povrchem na volejbal a tenis, později víceúčelové hřiště s pískovým povrchem, což bylo finančně i technicky velmi náročné. Bylo zakoupeno nákladní vozidlo LIAZ, které bylo po dobu dvou let využíváno při výstavbě hřiště a jako zdroj příjmů při dopravě pro cizí potřeby. V roce 1991 byla uzavřena smlouva s Obcí Věžky o trvalém bezplatném užívání pozemku hřiště. V následujícíchc letech byl tento oplocen, byla zřízena přípojka el. energie a pitné vody, postaven dřevěný stánek na prodej občerstvení, kryté posezení, podium, dětské hřiště, budova sociálního zařízení, udírna s grilem a dlážděný přístupový chodník. Další zlepšování zázemí pokračuje.

Po zániku Svazarmu v roce 1991 se organizace transformovala ve Sportovně střelecký klub Věžky a stala se součástí Českého střeleckého svazu.

V roce 1992 byla zřízena koncesní listina na hostinskou činnost.

Na úseku střelectví bylo dosaženo nejlepších výsledků v letech 1996 - 2004, kdy naši závodníci dosáhli  výborných umístění  ve střelbě ze vzduchové pušky na závodech v Chropyni, Opavě, Třebíči, Šumvaldě a Šumperku. Největším úspěchem byla účast Libora Zoubka na Mistrovství České republiky v roce 1997. Těchto výkonů bylo dosaženo i díky nákupu nových vzduchovek TAU 200 a možnosti treninku v sokolovně ve Vlkoši.

Při povodni v červenci 1997 došlo k těžkému požkození areálu hřiště. Hladina vody zde dosáhly výše 1,4m. Bylo požkozeno oplocení, podium. zařízení prodejního stánku a vše bylo zaneseno vrstvou bláta. Vzhledem k tomu, že prakticky všichni naši členové museli odstraňovat následky povodně na svých domech, došlo na práce na hřišti až koncem roku 1997 a pokračovalo se na jaře 1998. Díky nadměrnému úsilí členů a příznivců se hřiště podařilo uvést opět do provozu.

Vzhledem k tomu, že SSK je organizace, která sdružuje mládež i dospělé a užívá víceúčelový sportovní areál, není předmětem naší činnosti pouze střelectví. Náš klub organizuje různé sportovní a kulturní akce - volejbal, tenis, minikopaná, nohejbal, diskotéky, kácení máje, den dětí, hodové oslavy, kotlíkiáda a mikulášská nadílka.